| กลับ | หน้าแรก |

บทที่ ๓

รายละเอียดของอาคารที่ทำการศึกษา

เรือนพักอาศัย

           เรือนพักอาศัยที่ได้ทำการศึกษาได้แก่เรือนของนางมัลลิกา  เอียกพงษ์   มีอายุมากกว่า  ๖๐  ปี   ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเกิดมาก็เห็นเป็นอยู่อย่างนี้  เป็นเรือนที่รับมรดกตกทอดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย  เรือนหลังนี้เป็นเรือนกลุ่ม  ยกพื้นสูง  เรือนประธานวางเรือนตามแนวแกนทิศตะวันออกและตะวันตก   หน้าเรือนหันหน้าไปทางทิศใต้  มีบันไดขึ้นด้านนี้   ตัวเรือนเป็นไม้ถาวร   ฝาเรือนเป็นไม้แผ่น   หลังคามุงกระเบื้อง

           ตัวเรือนยกใต้ถุนสูง   มีระดับเรือนต่างกัน  ๓  ระดับ  คือ

-  ระดับนอน

-  ระดับระเบียงและครัว

ระดับทางเดินและระเบียง

           ครัวอยู่ข้างเรือนประธาน   และยังมีครัวอีกครัวหนึ่ง  อันเป็นลักษณะของการแยกครอบครัว  เมื่อลูกๆ เติบโตออกเรือนแยกออกมา

           หลังคาเดิมมุงด้วยจาก   ต่อมาเป็นสังกะสีและปรับปรุงเป็นกระเบื้องในที่สุด

           ภายในตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเหนือประตูและใต้ขื่อ  ทำให้มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น  ชานแล่นส่วนกลางของตัวเรือน  ทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยร่วมกันระหว่างเรือนแต่ละหลัง

 

เรือนพักอาศัยต่อเติมเป็นร้านค้า

           เรือนพักอาศัยบางเรือนต่อเติมเป็นร้านค้า  โดยใช้พื้นที่บางส่วนของตัวเรือนที่มีอยู่แล้วต่อเติมกั้นผนังต่อชายคาออกเป็นเพิง  เพื่อค้าขาย  เช่นร้านขายของชำ   ร้านขายอาหาร

           ลักษณะของรูปแบบอาคารประเภทนี้ส่วนมากเป็นเรือนไทย  มีพื้นที่ใช้สอยแยกส่วนกันระหว่างที่อยู่อาศัยกับส่วนที่เป็นร้านค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังเรือนพักอาศัยต่อเติมเป็นร้านค้า

เรือนร้านค้า

           เดิมใช้วัสดุก่อสร้างแบบพื้นถิ่น    วางรูปตัวอาคารไปตามความยาวของลำคลอง   โดยปรับสภาพรูปทรงของอาคารให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม    หันหน้าอาคารสู่ถนนทางเดินเท้าและหันหลังสู่คลอง

           ตัวเรือนเป็นเรือนชั้นเดียว   ประตูเป็นบานเฟี้ยม   เดิมเป็นแผ่นๆ ภายหลังเป็นบานติดต่อกันด้วยบานพับ   ส่วนหน้าเป็นบริเวณของการวางสินค้า   ส่วนหลังเป็นที่พัก


 ผังเรือนร้านค้า

 


ศาลาท่าน้ำ

           ลักษณะของศาลาหรือศาลาท่าน้ำ   มีประโยชน์ใช้สอยในการหยุดพักและเป็นทางขึ้นลงเรือ  ทั้งยังเป็นท่าเรือโดยสาร   มีการจัดพื้นศาลาเป็นสองฝั่ง  ยกพื้นเป็นระดับเดียวกัน   มีช่องทางเดินแล่นกลาง

           หลังคาเป็นจั่ว   มุงกระเบื้อง  มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  แกะสลักลายไทยงดงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงภาพยนตร์

           ลักษณะเป็นอาคารโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   กั้นฝาผนังด้วยแผ่นกระเบื้องแผ่นเรียบ   หลังคามุงสังกะสีมีช่องบันไดขึ้นชั้นบนอันเป็นชั้นสองของโรงภาพยนตร์และห้องของพนักงานฉายภาพยนตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังโรงภาพยนตร์

| กลับ | หน้าแรก | บน |