ป้อมสมิงพราย

            ป้อมสมิงพราย  หรือ ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย    ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหญ้าแพรก   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ   เป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗โดยโปรดฯ ให้กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์  เป็นแม่กองสร้างปราการเมืองพระประแดง (นครเขื่อนขันธ์)ขึ้น  ทางฝั่งตะวันตกและสร้างป้อมเพิ่มเติมทางฝั่งตะวันตก    ป้อมคือ

-         ป้อมแผลงไฟฟ้า

-         ป้อมมหาสังหาร

-         ป้อมศัตรูพินาศ

-         ป้อมจักรกรด

-         ป้อมพระจันทร์พระอาทิตย์

ต่อมาในปีมะเส็ง  พ.ศ.๒๓๘๘   โปรดให้กรมหลวงรักษรณเศเป็นแม่กองสร้างป้อมเพิ่มเติมที่เมืองพระประแดง (นครเขื่อนขันธ์)   ดังนี้

๑.     เสริมป้อมมหาสังหารและป้อมเพชรหึงขึ้นอีกชั้น ๑

๒.     ทำป้อมปีกกาขึ้นที่หน้าเมือง    สาย   เรียกว่า  ปีกกาวงเดือน

ส่วนป้อมที่สร้างขึ้นทางฝั่งตะวันออกอีก    ป้อม  เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๗  คือ

๑.     ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย

๒.     ป้อมปีศาจสิง

๓.     ป้อมราหูจร

ป้อมเหล่านี้ยังเหลือปรากฎให้เห็นอยู่คือ  ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย   ยังพอมีสภาพเป็นป้อมอยู่บ้างบางส่วนปัจจุบันในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระประแดง (โรงพยายาบโรคเรื้อน)   กระทรวงสาธารณสุข

กำแพงป้อมสมิงพราย (ทางเข้าโรงพยาบาลพระประแดง)

ป้อมสมิงพราย มุมป้อมสมิงพราย แนวกำแพง ปัจจุบันเป็นทางเดินของชาวบ้าน

ปัจจุบันบริเวณป้อมสมิงพรายเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระประแดง

กลับ