จิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาทรงยุโรป
: : : จิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาทรงยุโรป : : :

           จิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาทรงยุโรป  ทางด้านเหนือพระสมุทรเจดีย์   เขียนบนฝาผนังที่ว่างเหนือขอบประตูขึ้นไปเหนือระดับสายตา  เป็นการเล่าเรื่องโดยภาพ
           ช่างผู้เขียนได้แก่   พรรณราย  รุ่งเรือง, กังวาลไพร  ชมภูฟื้น, ฉัตรชัย  มูสีแก้ว, บรรเจิด  ศรีสุข
           เริ่มเขียน  ๑๔ มกราคม ๒๕๓๘   เสร็จ  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๘

           ลักษณะภาพ    เป็นภาพจิตรกรรมที่ใช้วิธีเขียนเลียนแบบการใช้สีฝุ่นอย่างโบราณ   แต่ใช้สีที่คงทนกว่า   เป็นทัศนียภาพจากเบื้องสูงอย่างโบราณ   แต่ใช้ไล่โทนสี อ่อนแก่  มองเห็นระยะใกล้ไกล   ให้สีภาพเหมือนจริง

: : : จิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาทรงยุโรป : : :

           เนื้อเรื่อง       เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเมืองสมุทรปราการ   ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  มีพระบรมราชโองการให้  พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองมาสร้างเมืองสมุทรปราการ   ไล่ตามลำดับมาถึงการสร้างป้อมปราการตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา
           ในภาพเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและขุนนาง  การแต่งกาย  ปราสาทราชวัง  บ้านเรืองราษฎร  แนวกำแพง  ป้อมปราการ  การทำงานของช่าง  พืชพรรณธรรมชาติ
           อีกด้านหนึ่งเขียนเล่าเรื่องการสร้างพระสมุทรเจดีย์  ตั้งแต่พระราชดำริของรัชกาลที่ ๒   การจัดงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๒   การเฉลิมฉลองงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์  มีหนังใหญ่และการละเล่นอื่นๆ