ประกาศขาย โดเมนนี้ WWW.JD.IN.TH
   ติดต่อ e-mail : yuddha@outlook.com   หรือ Line ID : yuddha99 

การให้ คือสิ่งที่เรามีเหมือนกัน...   ทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ มีความสุข...   การให้ไม่ต้องลงทุน   การให้ไม่หวังผลตอบแทน หมายให้ผู้ได้รับพ้นจากทุกข์...   การให้ที่แท้จริง บริสุทธิ์และอิสระ...   การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ...   คุณให้เพียงพอกับที่ได้รับมาแล้วหรือยัง.....
  พระสมุทรเจดีย์
  ป้อมปราการต่างๆ
ผู้ให้กำลังใจ
  ศิษย์ ส.ป. ปี 13
::Table_middle::
พระสมุทรเจดีย์
   พระสมุทรเจดีย์และพระวิหาร  เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาของชาวสมุทรปราการ  ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรและพระพุทธประติมาชัยวัฒน์
   พระสมุทรเจดีย์เป็นตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
Marquee - Text
"...โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายนั้น
ล้วนเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า
ในทางประวัติศาสตร์  ศิลปและโบราณคดี
เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องของชาติไทย
ที่มีมาแต่อดีตกาล
สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวร
เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"...การสร้างอาคารสมัยใหม่นี้  คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว
แต่เรื่องโบราณสถานนั้น  เป็นเกียรติของชาติ
อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า  ควรจะช่วยกันรักษาไว้
ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยาและกรุงเทพฯ แล้ว
ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


"...ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น  คือ
งานสร้างสรรความเจริญทางปัญญาและจิตใจ
ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด
และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและดำรง
ความเป็นไทยไว้ได้สืบไป..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
e-learning button
E-Learning
   บ้านสาขลา  มีที่มาอันยาวนาน  มีการดำเนินชีวิต ประวัติศาสตร์และการจัดการทรัพยากรเป็นของตนเอง  
   ได้ชื่อว่าเป็น "บ้านสามน้ำ สามป่า สามนาและสามหอย"
   ปัญหาโลกร้อนขึ้นหรือปัญหาใด  ที่ทำให้ทะเลมาทวงแผ่นดินคืน
   ผ้าแดงผืนใหญ่สำหรับห่มองค์พระสมุทรเจดีย์  เดิมมีเทคนิควิธีการเย็บโดยเริ่มต้นวัดด้วยการใช้ศอกวัดหรือไม้วัด  พับผ้าและตอกตาไก่ไปเรื่อยๆ แล้วเย็บด้วยมือ  นับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวบ้าน
   ปัจจุบันใช้วิธีการจ้างเย็บแล้ว
    วัดคลองพระราม
    วัดคลองพระรามทำการดีดพระอุโบสถขึ้น  เพราะสภาพเดิมต่ำมาก  น้ำท่วมบริเวณข้างๆ ทุนในการบูรณะปฏิสังขรจากการจัดงานให้มีการให้ประขาชนลอดใต้พระอุโบสถ
    นิวอัมสเตอร์ดัม
    ตั้งอยู่ปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  เคยเป็นสถานีการค้าของชาวฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

บทเรียน
: : : E-Learning : : : ...ครูก็ดีจี้ไชมิได้หยุด  แกเห็นสุดเอาใจจึงได้เฆี่ยน  หวังให้กลัวอาชญาตั้งหน้าเพียร  แต่กลับเพี้ยนผิดคาดถึงขาดกัน  คือบุตรท่านเศรษฐีหนีไปหา  พ่อฟ้องว่า"ครูนี้แกตีฉัน"  ปลอบให้เรียนก็ไม่ไปจนใจครัน  ต้องเป็นอันเลิกกับครูที่อยู่มา..  ..แต่เปลี่ยนครูอยู่ฉะนี้ไม่มีเหมาะ  มักทะเลาะเลิกเรียนต้องเปลี่ยนใหม่  พวกครูครูเข็ดกลัวกันทั่วไป  ถึงจะให้เงินมากไม่อยากเอา..  เผอิญมาปะครูที่รู้ตัว  แกหวังชั่วค่าสอนสู้ผ่อนตาม  ศิษย์จะรู้เท่าไรไม่ธุระ  ชื่อเสียงจะเสียไปก็ไม่ขาม  ศิษย์ผู้ใดตั้งหน้าพยายาม  สอนให้ตามแต่รักสมัครเรียน...  "พ่อแม่รังแกฉัน" พระยาอุปกิตศิลปสาร
: : : E-Learning : : :   ภาษาไทย ๓๓๑๐๑
  ภาษาไทย ๔๑๑๐๑
  ภาษาไทย ๔๑๑๐๒
  วิชาอื่นๆ
: : Table Logo : :
 www.thaigoodview.com   ห้องเรียนในฝันที่เป็นจริง    sanook.com 
ลำดับเข้าชม : 21116
Copyright©19 January 2006 Phrasamutchedi Samutprakan, Thailand.  
Yuddha wandhong๚๛