การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง

การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง            มีหลักอยู่   ประการ    คือ

๑. พัฒนาตนเองด้านความรู้

๒. พัฒนาตนเองด้านอารมณ์

๓. พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม

 

การอ่านเพื่อพัฒนาความรู้        แบ่งออกเป็น

๑. ความรู้ทั่วไปหรือความรู้รอบตัว

๒. ความรู้เฉพาะ (คือความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพของตน)

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะก็ตาม จะหาข้อมูลได้จากหนังสือเฉพาะวิชานั้นๆ  เช่น  วิชาการแพทย์  วิศวกรรม  นักปกครอง  นักกฏหมาย  ฯลฯ   หนังสือพิมพ์  ข่าว  โฆษณาต่างๆ หนังสือวารสาร  นิทาน  นิยาย  วรรณคดี  ฯลฯ    คนที่จะมีความรู้ทันโลกต้องอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์  ซึ่งจะดีกว่าการฟังข่าวจากวิทยุและดูโทรทัศน์    ข่าวหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น   ส่วน   คือ

๑) พาดหัวข่าว  อ่านผ่านๆ   เพียงเพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยย่อเท่านั้น

๒) เนื้อข่าว  จะอ่านเฉพาะรายละเอียด   แต่การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็มีข้อพึงระวังอยู่เหมือนกัน เพราะการเสนอข่าวมักจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป   บางฉบับก็ลงไม่ตรงกัน   ดังนั้นผู้อ่านต้องใช้วิธีเปรียบเทียบกันหลายๆ ฉบับหรือไม่ก็สอบถามจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่  หรือจากการเปรียบเทียบของบุคคลหลายๆ ฝ่าย   แต่บางครั้งอาจใช้ประสบการณ์หรือดุลยพินิจของเราเองก็ได้

ตัวอย่างข่าวจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

กลุ่มชาติอาหรับหนุนอิรักระเบิดเมืองน้ำมันอิหร่าน     สงครามอิรัก-อิหร่าน  ยังคงดุเดือดเป็นวันที่สาม ขณะที่อิรักเป็นต่อทั้งทางการรบและกำลังใจสนับสนุนจากประเทศร่วมกลุ่มอาหรับ ขุมน้ำมันใหญ่ของทั้งสองประเทศกำลังถูกโจมตีกันและกันเสียหายยับเยิน ไทยสั่งระงับแรงงานทั้งหมดที่จะส่งไปยังสองประเทศในความคืบหน้าของสงครามอิรัก-อิหร่าน-วันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีกันอย่างดุเดือด    ทั้งทางบก  เรือ และอากาศ โดยเพิ่มเป้าหมายการโจมตีไปยังแหล่งบ่อนำมันของแต่ละฝ่าย อิหร่านยังคงส่งฝูงบินขับไล่  ทิ้งระเบิดทำลายเมืองอามาดาน อันเป็นเมืองผลิตน้ำมันที่สำคัญและเผาโรงกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นที่สามของโลกโดยไฟไม่ยอมดับ จนกระทั่งการถ่ายน้ำมันให้กับเรือน้ำมันต่างชาติทั้งของอิรักและอิหร่าน เป็นอันยุติอย่างสิ้นเชิงการรบทางภาคพื้นดินของสองฝ่าย อิรักยังคงสามารถส่งทหารของตนบุกเข้าไปลึกในเขตอิหร่านได้และควบคุมเมืองสำคัญของอิหร่านที่ชายแดนอย่างน้อยสี่แห่งด้วยกัน รวมทั้งบริเวณแม่น้ำซักอัลอาหรับ ซึ่งเป็นทางออกทางเดียวสู่ทะเลของอิหร่าน พร้อมกับจับได้ทหารอิหร่านจำนวนนับร้อย    อิหร่านยอมรัยว่าตนได้สูญเสียดินแดนชายแดนไปจริง แต่อ้างว่าเป็นการถอยทหารเพื่อทำการตีโต้ครั้งใหญ่

ขณะที่สงครามยังคงดำเนินต่อไป บรรดาประเทศอาหรับร่วมภูมิภาคเริ่มแสดงความกังวลใจต่อเหตุที่ยืดเยื้อครั้งนี้ และหลายประเทศแสดงออกมาในรูปของการสนับสนุนอิรักอย่างล้นหลามด้วยสาส์นที่มีไปถึงรัฐบาลประเทศเหล่านี้ประกอบด้วยซาอุดิอาระเบีย คูเวต ควาต้าร์ จอร์แดน เยเมนเหนือและใต้สหสาธารณรัฐอาหรับ อามิเรด และอียิปต์ส่วนอิหร่านนั้นสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับประเทศอาหรับมากที่สุด ได้แก่ ซีเรีย แต่ซีเรียยังสงวนที่จะแสดงท่าทีสนับสนุนโดยตรงในกรณีนี้

ทางวอชิงตัน ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า สหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ขอเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทระหว่างอิรักและอิหร่านครั้งนี้ เขาแถลงต่อที่ประชุมหนังสือพิมพ์ว่า เขาขอให้ประชาชนอเมริกันมั่นใจว่า สงครามครั้งนี้คงจะไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาขนส่งน้ำมันและราคาอย่างรุนแรง และกล่าวว่าเขายังขอให้รัฐบาลอิหร่านดูและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยตัวประกันชาวอเมริกัน  ๕๒  คน

รัฐมนตรีกลาโหมของอิรัก พลเอก อัตนานคนาอีราลลาห์ แถลงเมื่อวันพุธว่าอิรักไม่มีความปรารถนาแต่อย่างใดที่จะยึดทุ่งน้ำมันของอิหร่าน แต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยว่า เขาจะปฏิบัติอย่างไรในการรบพุ่งในอ่าวเปอร์เซียนี้เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของอิรัก แต่ยุทธศาสตร์ของการรบครั้งนี้ของอิรักได้ปรากฏว่า กองทัพของอิรักทั้งหมดพยายามที่จะตัดเส้นทางการคมนาคมของศูนย์กลางน้ำมันใหญ่ๆ ในภาคใต้ของอิหร่าน ซึ่งห่างจากเตหะรานกว่า ๕๒๐ กิโลเมตร เอาไว้ในการยึดครองเอาแคว้นคูร์ซีสถานที่มั่งคั่งน้ำมันของอิหร่านไว้ให้ได้

(ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ๒๕  กันยายน  ๒๕๒๓)

วิจารณ์เรื่องนี้

การพาดหัวข่าว   พิมพ์ด้วยตัวดำใหญ่ เพื่อเรียกร้องความสนใจแก่ผู้อ่าน

เนื้อเรื่อง             เป็นตัวพิมพ์ธรรมดา

ให้ความรู้           ๑. กรณีพิพาทระหว่างอิรักและอิหร่าน    เนื้อข่าวชี้ว่าอิรักมุ่งทำลายเมืองน้ำมันของอิหร่าน  เมื่ออิหร่านขาดน้ำมันก็พ่ายแพ้

                        ๒. ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนไปยังประเทศใกล้เคียง หรืออาจทำให้สถานการณ์ของโลกเลวร้ายจนเกิดสงครามได้

 

การอ่านเพื่อพัฒนาในด้านอารมณ์

การอ่านชนิดนี้  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงความรู้สึกที่หยาบกระด้างให้กลายเป็นละเอียด  ประณีต  สุขุม   สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือร้ายให้อยู่ในอำนาจของตนได้  ก็คือการอ่านเพื่อจรรโลงจิตใจของตนนั่นเอง

หนังสืออ่านที่เกี่ยวกับการพัฒนาอารมณ์  ส่วนใหญ่เป็นจำพวกหนังสือบันเทิงคดีทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่เป็นร้อยกรองและร้อยแก้ว   บางคนอ่านแต่ร้อยแก้ว ไม่ชอบอ่านร้อยกรองที่เป็นกาพย์หรือกลอน ทั้งนี้แล้วแต่รสนิยม   การอ่านที่ดีควรอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

หนังสือบันเทิงคดีนั้นส่วนมากเป็นเรื่องที่ให้ความสนุกเพลิดเพลิน  เรียกว่าเรื่องเบาสมอง    อ่านแล้วทำให้จิตใจสบาย  ผ่อนคลายความตึงเครียด   แต่บางเรื่องก็ให้ทั้งความเพลิดเพลินและยังทำให้ผู้อ่านใช้ความรู้และจิตใจสูงขึ้น  มีความคิดในแง่ดีของชีวิตเช่นเดียวกับการเล่นดนตรี

 

การอ่านเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม

ในด้านคุณธรรมนี้เป็นการอ่านหนังสือที่อธิบาย  ชี้แจง  พรรณนา  ให้เราเข้าใจศีลธรรมกว้างยิ่งขึ้นคือการที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องนั้น  เราต้องทราบก่อนว่าธรรมนั้นๆ เป็นอย่างไร  ปฏิบัติอย่างไร  เกิดคุณอย่างไร   หนังสือพวกนี้ไม่ใช่ตำราศีลธรรม   แต่เป็นหนังสือชี้แจงชักนำให้เราเข้าใจศีลธรรม  กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่นงานเขียนเกี่ยวกับธรรมะ  ศิลปะ  คตินิยาย  สุภาษิต   เป็นต้น