การอ่านตีความ    คลิกเลือกรายการ => ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | ทดสอบก่อนเรียน | เอกสารประกอบการเรียน | ทดสอบหลังเรียน | สื่อประกอบเรื่อง "การอ่าน ๑"|"การอ่าน ๒"       [reset] :: กลับเมนูหลัก ::