แบบฝึกหัดที่ ๕
การใช้ไม้ไต่คู้


      ๑) ขีดเส้นใต้คำที่เขียนผิดและแก้ให้ถูกต้อง   ชี้เม้าส์บนคำที่ต้องการ เป็นการเฉลย...  
๑. น้ำมันเบ็นซินลิตรละ ๑๐ บาท
๒. วิทยาลัยเท็คนิคอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๓ กิโลเมตร
๓. บ้านหลังนี้คล้ายเป็นฮาเร็มน่าเอน็จอนาถ
๔. น้ำกระเซนเปียกเขาเมื่อเวลาเขาไปเซนชื่อ
๕. เด็กๆ กินชอกโกเลตอย่างเอรดอร่อย
๖. เขาแลบลิ้นแผลบๆ เพราะกินแกงเผ็ด
๗. เจ๊กแป๊ะเข็นรถที่ทำด้วยไม้เตง
๘. ใครพูดเทจระวังถูกครูเอ็ด  และให้ยืนจนเป็นเหนบ
๙. ป้าเป็นคนกระเหมดกระแหม่และมีร่างกายแข็งแรง
๑๐. เขาชอบเดินเตร็ดแตร่แล้วจึงไปตีแรกเกตจนเหนดเหนื่อย
๑๑. ช่างเย็บเสื้อมีกระเป๋าใส่ของเบดเตล็ดและเชคเงินสด
๑๒. เด็กหญิงคนนั้นหลับผลอยไปแล้ว
๑๓. คืนวันเพญ  ใครจะเสด็จมาเป็นประธาน
๑๔. เม็ดกรวดเม็ดทรายก็เหมือนเมล็ดพันธุ์พืชแต่ไม่เหมือนเหด
๑๕. ปลามีเกล็ดแข็งเหมือนเพ็ชร
      ๒) ประโยคต่อไปนี้ข้อใดผิด ข้อใดถูก   ชี้เม้าส์บนประโยคนั้นๆ เป็นการเฉลย...  
..........๑. คนแปลกหน้ามาเดินด้อมๆ มองๆ อยู่แถวนี้
..........๒. เราไม่รับประทานอาหารกลางวันๆ นี้หรอกนะ
..........๓. คุณตาจะพาเราไปดูที่ๆ เขาจะขายนอกเมือง
..........๔. เด็กๆ เล่นกันดีๆ นะ
..........๕. เขาพูดไปต่างๆ นาๆ จนน่ารำคาญ
..........๖. นี่ของๆ ใครกันนะ
..........๗. เขาจะซื้อที่ๆ รังสิต
..........๘. มาเร็วๆ นะ  จะได้ช่วยกันได้
..........๙. เขาจะไปวังปารุสกวันๆ นี้
..........๑๐. เชิญเข้ามาทีละคนๆ