ภาษาไทย ๔๑๑๐๑
“สะกดคำ”

  คลิกเมาส์ที่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนหัวเรื่อง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  หัวเรื่องนั้นๆ   สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อื่นๆ ได้....  

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ ๑  (การประวิสรรชนีย์)
แบบฝึกหัดที่ ๒  (ใอ, ไอ, อำ, อัม)
แบบฝึกหัดที่ ๓  (ตัวการันต์, วรรณยุกต์)
แบบฝึกหัดที่ ๔  (รร, น, ณ)
แบบฝึกหัดที่ ๕  (ไม้ไต่คู้, การใช้ ซ, ทร)
แบบฝึกหัดที่ ๖  (คำพ้อง)
แบบทดสอบ
เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง  การประวิสรรชนีย์
เรื่อง  ใอ, ไอ, อำ, อัม
เรื่อง  ตัวการันต์, วรรณยุกต์
เรื่อง  รร, น, ณ
เรื่อง  ไม้ไต่คู้, การใช้ ซ, ทร
เรื่อง  คำพ้อง