ภควันต์


ภควา  น. นามพระเป็นเจ้า.  (ป.; ส.)

จัตุสัจ


ความจริงสี่ประการ.

โลกัย


โลกียะ, โลกีย์  ว. เกี่ยวกับโลก, ทางโลก, ธรรมดาโลก.  (ป.; ส.เลากฺย)

เอารส


น. โอรส, ลูกของตนเอง.  (ส.)

ทศพล


น. ผู้มีกำลัง ๑๐, พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า.

อนนต์


[อะ-นน]  น. ชื่อปลาใหญ่ที่เชื่อกันว่าหนุนโลกไว้,  'อนันต์' [อะ-น้น] ว. มากล้น, นับไม่ได้, ไม่รู้จบ, ไม่มีหมดสิ้น.  (ป.; ส.)

อเนก


[อะ-เหฺนก]  ว. ไม่ใช่ของอย่างเดียว, ไม่ใช่หนึ่ง, มากมาย.  (ป.; ส.)

อภิวันท์


[อะ-พิ-วัน]  ก. กราบ, ไหว้, คำนับ.  (ส.)

นิรัติศัย


ว. พิเศษยิ่ง, ประเสริฐยิ่ง.  (ส. นิรฺ+อติศย)