นร-


นร-  [นอระ-] น. คน, ชาย, เพศหญิงใช้ว่า นรี หรือ นารี.  (ป.;ส.)

ชาติ


[ชาด, ชาติ-, ชาดติ-]  น. การเกิด; กำเนิด; เหล่ากอ, เทือกเถา, เผ่าพันธุ์,  ชนิดจำพวก, ชั้น, หมู่.  (ป.;ส.)

พฤษภ


[พฺรึสบ, พฺรึดสบ]  น. โค, ราศีดาวรูปโค.  (ส. วฺฤษฺภ ; ป. อุสภ)

กาสร


[กา-สอน]  น. ควาย, กระบือ.  (ส.)

กุญชร


[กุนชอน]  น. ช้าง  (ป.)

ปลดปลง


ปลด [ปฺลด]  ก. เอาออก, ทำให้พ้นจากข้อผูกพัน.
ปลดปลง (กลอน) ก. ตาย.

โท


ว.  สอง, ชั้นที่๒  (ป. ทุ;ส. ทฺวี)

ทนต-, ทนต์


[ทนตะ-, ทน]  น. ฟัน, งาช้าง  (ป.; ส. ทนฺต)

เสนง, เสน่ง


[สะเหฺนง, สะเหฺน่ง]  น. เขาสัตว์, เขนง แสนง ก็ใช้. (ข.)

วางวาย


วาง  ก. ทำให้สิ่งใดพ้นจากมือหรือพ้นภาระ, จัดเข้าที่ประจำที่.
วางวาย  ก. ตาย

มลาย


[มะลาย]  ก. แตก, ตาย, ทำลาย.

อินทรีย์


[-ซี]  น. ร่างกายและจิตใจ, สติปัญญา, สิ่งมีชีวิต.  (ป.; ส. อินฺทฺริย)

สถิต


[สะถิด]  ก. อยู่, ยืนอยู่, ตั้งอยู่.  (ส. สฺถิต; ป. ฐิต)

:: reset ::