กรุณา


[กะ-รุ-นา]  น. ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์.

ปรานี


[ปฺรา-]  ก. เอ็นดูด้วยความสงสาร,

สุราลัย


ที่อยู่ของเทวดา, สวรรค์.

การุณย


[กา-รุน]  น. ความกรุณา.

เสถียร


[สะ-เถียน]  ว. มั่นคง, แข็งแรง.  (ส. สฺถิร; ป. ถิร)

มหิทธิ


[มะ-หิด-ทิ]  ว. มีฤทธิ์มาก.  (ป.)

บพิตร


[บอ-พิด]  น. พระองค์ท่าน ใช้แก่เจ้านาย.