กาญจนคูหา

 พระเสด็จลดเลี้ยวเที่ยวชม    มีมโนภิรมย์แจ่มใส
เปลงปล่องท้องถ้ำอำไพ              พื้นลาดดาดไปด้วยเงินงาม
เพดานดาราระย้าย้อย                 ทองทับประดับพลอยเรือนอร่าม
อัจกลับแก้วมณีอัคคีตาม             สว่างงามแวววับจับจินดา
มีชะวากวุ้งเวิ้งเป็นเชิงชั้น             ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา
ฉลักรูปสิงสัตว์นานา                  ดุนเด่นออกมาเหมือนจริง
ทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาด     พฤกษาชาติเหมือนจะไหวไกวกิ่ง
อันรูปเสือสีห์หมีกระทิง              เหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวง

อิเหนา   ตอนอิเหนาชมถ้ำ