♦     กาญจนกานท์     ♦ 
 ♥ กวินทรปณิธาน
 ♥ กาญจนคูหา
 ♥ นรชาติ
 ♥ นมัสการพระพุทธคุณ  
 ♥ นมัสการพระธรรมคุณ   
 ♥ นมัสการพระสังฆคุณ
 ♥ นมัสการมาตาปิตุคุณ
 ♥ นมัสการอาจริยคุณ
 ♥ ความกรุณาปรานี
 ♥ ไทยเอย♡ กาญจนกานท์ ♡