ยุทธ  แหวนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

เกิด  ๑๙ มกราคม ๒๔๙๙
กศ.บ. (ภาษาไทย)    มศว. บางแสน
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    สถาบันราชภัฏธนบุรี
ป.บัณฑิต (ไทยศึกษา)    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   บรรจุแต่งตั้ง :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๐
                              โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  บางพลี  สมุทรปราการ

   ประวัติการย้าย :  ๒๕๒๖    โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  บางพลี  สมุทรปราการ
                                 ๒๕๒๘    โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ
                                 ๒๕๕๑    โรงเรียนวัดพุทธบูชา  ทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร

   เกียรติประวัติ :  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

[บน]