ยุทธ  แหวนทอง    ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดพุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร