เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง ตัวอย่างการย่อความ

 

            ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างการย่อความต่อไปนี้

            “เมื่อคนอยู่กับคนด้วยกันก็ยังต้องมีศีลมีวินัยวางไว้   แล้วเวลาคนอยู่ร่วมกับหมาซึ่งไม่ใช่คนจึงต้องกำหนดศีลนั้น   ก็จำเป็นต้องมีผู้ให้ศีล   ผู้ที่จะให้ศีลหมาได้ก็คือ  ผู้ที่หมาเคารพเหมือนกับคนไม่ยอมรับศีลจากฆราวาสด้วยกัน    แต่ยอมรับศีลจากพระ    ฉะนั้นก่อนที่ใครจะหัดหมาให้อยู่ในกำหนดใดๆ ผู้นั้นจะต้องอยู่ในฐานะที่เคารพของหมาเสียก่อน”

(ห้วยมหรรณพ  ของ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช)

 

            ย่อความจากเรื่อง  ห้วงมหรรณพ   ของ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช   ความว่า   คนที่จะฝึกหมาให้มีวินัยได้   ต้องเป็นคนที่หมาเคารพ