ตัวอย่างเรียงความ

เรื่อง  การประหยัด

 

คำนำ                เราคงจะเคยได้ยินคำขวัญจากรัฐบาลสมัยหนึ่งว่า  “ทุกคนต้องทำงานหาเงิน  ชาติที่เจริญต้องประหยัด”   แสดงว่าการประหยัดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก     ฉะนั้นเราทุกคนควรจะรู้จักประหยัด

เนื้อเรื่อง          การประหยัดหมายถึง  การรู้จักใช้อย่างถูกทาน   ไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือย   การประหยัดเงินก็คือ การรู้จักใช้เงินอย่างถูกทาง ตามฐานะ   ใช้แต่สิ่งที่จำเป็น   คนที่รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด  ฉลาด  ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินผู้อื่น  ถ้าเป็นผู้มีรายได้ประจำก็สามารถใช้จ่ายเงินได้ตลอดเดือน    ถ้าเป็นการประหยัดการใช้สิ่งอื่นๆ  เช่น  เสื้อผ้า เครื่องใช้ น้ำ  ไฟ  ฯลฯ   ก็หมายถึงว่าเราได้ใช้สิ่งนั้นๆ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด  คุ้มค่าที่สุด ไม่ปล่อยทิ้งให้เสียประโยชน์  และเราควรจะประหยัดแม้แต่วาจา  คำพูด ซึ่งจะทำให้เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

                       คนไม่ประหยัดจะใช้จ่ายเงินทองไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  เช่น   ซื้อของราคาแพง ซื้อของเงินผ่อน เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา ไม่แบ่งเงินเก็บเป็นส่วนเพื่อใช้จ่ายเวลาจำเป็น   เมื่อเงินทองหมดไม่มีที่จะหามาใช้มักจะได้รับความทุกข์

                       ส่วนความตระหนี่ต่างจากการประหยัดตรงที่มุ่งเก็บทุกอย่างไม่ยอมแม้เมื่อจำเป็น เช่น  เจ็บป่วยก็รอให้หายเอง ไม่ยอมไปพบแพทย์ กลัวสิ้นเปลืองอาจทำให้ถึงตายได้อย่างนี้นับว่าทำไม่ถูก

                       การประหยัดทำได้หลายวิธี  เช่น  นำเงินไปฝากธนาคาร   ซื้อพันธบัตรของรัฐบาล   ซื้อสลากออมสิน   ซื้อของที่จำเป็นและไม่แพงเกินไป    พยายามใช้ของที่ผลิตในประเทศ   เลือกซื้ออาหารที่มีตามฤดูกาล   มีประโยชน์แก่ร่างกาย   ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง   ไม่ควรไปหาร้านอาหารแพงๆ อันเป็นการสิ้นเปลือง   พวกสุรายาเมา การเที่ยวเตร่หรือการพนันก็ไม่ควรแตะต้อง   เพราะจะทำให้หมดเงินทอง   รู้จักคบเพื่อนที่ดี   เช่นนี้นับว่าเป็นการประหยัดถูกทาง

สรุป                 ท่านสุนทรภู่บรมครูการแต่งกลอนได้กล่าวไว้ว่า

                                    “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท       อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

                                     มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง            อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

                       คำประพันธ์นี้ควรถือเป็นคำสอนใจให้เรารู้จักประหยัดเงินทอง  คนที่หวังความสุขความเจริญ  จงรีบประหยัดเสียแต่วันนี้  เพราะการประหยัดคือการสร้างอนาคตของตนและของชาติให้มั่นคง