ขุนช้างขุนแผน

จากนำเรื่อง :

    เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานพื้นบ้านอิงประวัติศาสตร์   ตามคำให้การชาวกรุงเก่าพอสรุปได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒   เดิมคงเล่ากันมาอย่างนิทานทั่วไป   ต่อมามีผู้ขับเป็นเสภา   และในระยะหลังมีการประพันธ์เรื่องปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น   ได้แก่ในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   เรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับยกย่องจากวรรณคดีโมสรในรัชกาลที่ ๖   ว่าเป็นยอดแห่งกลอนนิทาน