เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง อ่านกลอนสุภาพ


            ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  /  แบ่งวรรคตอนในการอ่านที่เหมาะสมที่สุดลงในบทประพันธ์ต่อไปนี้

                                    เมื่อนั้น                                      พระตรีภพลบโลกเรืองศรี

                        ไสยาสน์เหนืออาสน์รูจี                             ยังที่สุวรรณพลับพลา

ตรึกไปในการรณยุทธ์                               พระทรงครุฑแสนโสมนัสสา

ด้วยได้ดวงใจอสุรา                                  ทศพักตร์นั้นมาไว้กับกร

พอล่วงปัจฉิมราตรี                                  ภานุมาศส่งสีประภัสสร

ดาวเดือนเลื่อนลับอัมพร                           สกุณาบินร่อนหากัน

เสนาะเสียงจักจั่นเจื้อยแจ้ว                       การเวกไก่แก้วประกาศขัน

เหมือนจะแกล้งถวายชัยพระทรงธรรม์       สำเนียงสนั่นจับใจ