แบบทดสอบที่ ๒

           อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

“กล่าวกันว่า   ท่านมหาตมะ คานธี   เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมาก   วันหนึ่งท่านจะไปเมืองหนึ่งในชนบทของอินเดียบริวารของท่านก็จัดรถให้    ท่านมหาตมะบอกว่า  ท่านจะหลับไปตลอดทาง   เมื่อถึงจึงจะตื่น   ว่าแล้วท่านก็ขึ้นรถแล้วหลับทันที   บริวารของท่านก็ขับไปอย่างระมัดระวัง    ครั้นไกลออกไป   ถนนหนทางขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  nbsp;รถเกิดเสียหลัก  คว่ำลงอย่างไม่เป็นท่า   บริวารตกใจกลัวว่าตัวจะผิดอย่างร้ายแรง   เมื่อได้สติ   ต่างก็ได้มาดูท่านมหาตมะ   ปรากฏว่าท่านยังหลับอยู่อย่างสบาย   บริวารแปลกใจพวกเขาบาดเจ็บกันทั้งนั้นแต่ท่านมหาตมะ คานธี  ไม่รู้ว่ารถคว่ำ    เมื่อจัดการแก้ไขรถเรียบร้อยแล้วก็พาท่านมหาตมะเดินทางต่อไปถึงเมืองปลายทาง    พอรถหยุดกึกท่านมหาตมะ  คานธีก็ตื่น    เป็นไปตามคำของท่านคือจะหลับไปตลอดทางและตื่นเมื่อถึงนี่แสดงว่าท่านมหาตมะ  คานธีมีมโนมยิทธิ  หรือกำลังใจเข้มแข็งมาก    บังคับใจได้อย่างประหลาด   จะให้หลับก็หลับได้ทันที   จะตื่นก็ตื่นได้ตามใจ”

(จาก  สมบัติของนักภาษา  ของดิลกี้   ในวารสารภาษาและหนังสือ  ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  ฉบับที่ ๑๘   วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๑๙)