| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
ทศกัณฐ์ประทานสมบัติของอินทรชิตแก่หนุมาน
           พิเภกกล่าวว่า   เหตุที่ทศกัณฐ์ไม่ตายนั้น   เพราะพระโคบุตรพระอาจารย์ของทศกัณฐ์ทำพิธีถอดจิตใจใส่กล่องแก้วรักษาไว้ที่กุฎิ   ถ้าให้ทหารไปเอาจึงจะฆ่าทศกัณฐ์ตาย
           หนุมานจึงอาสาไปเอากล่องดวงใจและขอให้องคตไปช่วย   ทำอุบายหลอกฤๅษีโคบุตรให้ช่วยพาไปถวายตัวแก่ทศกัณฐ์   โดยพากล่องดวงใจไปด้วย   พอมาถึงประตูเมืองหนุมานออกอุบายให้เอากล่องดวงใจฝากองคตไว้ก่อน   ตนจะเข้าเฝ้าคนเดียวก่อน   พอค่อยสว่างใจดีแล้วจะพาตัวองคตถวายภายหลัง   พอเข้าไปสักครู่หนุมานย้อนกลับออกมา   ร่ายเวทย์นิมิตกล่องดวงใจใหม่ส่งให้องคตแล้วว่า
           "ดวงใจจริงนั้นเจ้าจงรีบเอาไปฝากพระสมุทรไว้   แล้วกลับมาคอยพระฤๅษีอยู่ที่นี่   เอากล่องดวงใจปลอมคืนให้ฤๅษีไป   แล้วรีบกลับไปรักษากล่องดวงใจไว้ให้ดี   ถ้าเจ้าเห็นเราเหาะขึ้นสามโยชน์อ้าโอษฐ์เป็นดวงเดือนแล้วไซร้   จงรีบเอากล่องดวงใจมาให้พี่"
           แล้วก็รีบกลับมาหาพระฤๅษีทันที
หนุมาน
           ทศกัณฐ์เห็นหนุมานมากับฤๅษีโคบุตรก็เชื่อสนิทยินดีดังได้โสฬส
                                 "เมื่อนั้น                          องค์ท้าวสิบพักตร์ยักษี
                        ได้แจ้งแห่งคำเสนี                     มีความชื่นชมด้วยสมคิด
                        ลงมาสวมกอดหนุมาน               แล้วมีโองการประกาศิต
                        เจ้าผู้ศักดาวราฤทธิ์                   ดั่งดวงชีวิตของบิดร
                       ควรที่จะผ่านสมบัติ                     ในเศวตฉัตรประภัสร
                        เป็นปิ่นลงกาพระนคร                 เฉลิมหมู่นิกรกุมกัณฑ์
                        พ่อกับนางมณโฑนางสีดา          จะพากันไปอยู่ในไพรสัณฑ์
                        จะยกสวรรยาทั้งนั้น                   ทำขวัญให้เจ้าผู้ชัยชาญ
                       ซึ่งทำสงครามมาเหนื่อยนัก         ลูกรักจงไปสรงสนาน
                        เสวยโภชนาให้สำราญ               ชมฝูงเยาวมาลย์อนงค์ใน
                        ตรัสแล้วมีราชวาที                     สั่งมหาเสนีผู้ใหญ่
                        อันสมบัติอินทรชิตฤทธิไกร        นั้นยกมาให้หนุมาน
                       ทั้งนางสุวรรณกันยุมา                 ซึ่งเป็นภริยายอดสงสาร
                        อีกนางขับรำประจำงาน              ประทานให้สิ้นด้วยกัน"

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | บน |