อัศกรรณมารา


            สองอสูรคือไวยกาสูรกับนิลกายสูร   ซึ่งเป็นทหารของทัพนาสูรมาอยู่กรุงลงกาเมื่อครั้งนายของตนจัดทัพมาช่วย   แต่ภายหลังทศกัณฐ์ ทัพนาสูร และเหล่าอสูรตายเกลี้ยง   ก็ออกจากกรุงลงกาไปยังกรุงดุรัมเฝ้าท้าวอัศกรรณมารา   แจ้งความให้รู้ทุกแระการ   ท้าวอัศกรรณมาราสงสารสหายทศกัณฐ์และลูกบุญธรรมทศรีรีวันและทศคีรีธร   จึงจัดกองทัพไปยังลงกา

           ฝ่ายพระรามรู้ข่าวก็บัญชาให้สุครีพจัดทัพเข้าโจมตีกัน   อัศกรรณมาราถูกศรพระรามตัวขาดสองท่อน   แทนที่จะตายกลายเป็นยักษ์สองตน   ยิ่งฆ่าก็ยิ่งทวีคูณ   พิเภกทูลว่าอัศกรรณมาราได้พรจากพระอิศวร   ถึงจะบั่นกี่พันท่อนก็จะทวีคูณขึ้นมาอีก   หากจะฆ่าให้ตายต้องกวาดตัวลงน้ำ   พระรามจึงแผลงศรพรหมาสตร์ไปบั่นหัวอัศกรรณมาราขาดแล้วเกิดเป็นลมกรดหอบเอาศพทิ้งลงแม่น้ำ   เมื่อนั้นอัศกรรณมาราก็สิ้นชีวิต


กลับ