ท้าวมาลีวราช


ท้าวมาลีวราช

           ท้าวมาลีวราชหรือมาลีวัคคพรหม   เป็นพรหมมี ๔ พักตร์ ๘ กร   มีความยุติธรรมมาก   ได้รับพรจากพระอิศวรให้มีวาจาสิทธิ์

           ท้าวมาลีวราช   มีศักดิ์เป็นปู่ของทศกัณฐ์   เมื่อทศกัณฐ์ทำสงครามกับพระรามต้องสูญเสียญาติมิตรและบริวารเป็นจำนวนมาก   ทศกัณฐ์หวังจะให้ท้าวมาลีวราชสาปแช่งพระราม   จึงฟ้องร้องต่อท้าวมาลีวราชใส่ร้ายพระราม   ท้าวมาลีวราชไม่ต้องการฟังความข้างเดียว   จึงให้เชิญพระรามและนางสีดาไปสอบสวนจนได้ความจริง   ท้าวมาลีวราชจึงสั่งให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาไป   แต่ทศกัณฐ์ไม่ยินยอม   ท้าวมาลีวราชโกรธมากกล่าวสาปแช่งให้ทศกัณฐ์ตายด้วยศรของพระราม

กลับ