| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ท้าวมาลีวราชว่าความ
           พอรู้ว่าสัทธาสูร วิรุญจำบังตายหมด   ทศกัณฐ์นอนไม่หลับแทบจะกระอักเลือดตาย   ก่ายพักตร์พลิกไปพลิกมาจนค่อนรุ่ง   นึกได้ว่ามีตาอยู่องค์หนึ่งคือท้าวมาลีวราชสถิตยังเขายอดฟ้า   ท้าวองค์นี้มีฤทธิ์เดชเดชายิ่งนัก   จะว่าสิ่งใดก็เป็นนั่น   พระองค์ดำรงในสัตยาหาผู้ใดเปรียบมิได้   ถ้าแม้นโกรธแช่งชักผู้ใดผู้นั้นก็จะเป็นไปตามแช่งทุกประการ   อย่ากระนั้นเลยจำจะต้องไปเชิญมายังพระนครลงกา   กล่าวโทษรามลักษณ์เป็นวัวพันหลัก   ความดีจะเอาขึ้นมาพูดความผิดจะปกปิดเสีย   หากพระองค์เชื่อวาจาด่าไอ้ลักษณ์รามเมื่อไร   เมื่อนั้นไอ้ลักษณ์รามก็จะม้วยชีวันสังขาร์เป็นแน่
           คิดดังนั้นแล้วจึงมีบัญชาให้นนยวิกและวายุเวก สองนัดดาไปเชิญเสด็จท้าวมาลีวราชจากเขายอดฟ้า
           ท้าวมาลีวราชทรงซักไซ้เรื่องราวทั้งหมดจากนนยวิกวายุเวก   ทราบว่าคู่กรณีคือ พระรามและพระลักษณ์ผู้เป็นโอรสท้าวทศรถและเป็นหลานของท้าวอัชบาลพระสหายรักร่วมสาบานของพระองค์เอง   จึงคิดจะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีและเป็นไมตรีกัน   ทรงตั้งพระทัยจะวางองค์เป็นกลางตัดสินโดยยุติธรรม   ระหว่างยกพลโยธาเหาะลอยมาในอากาศ   ทรงคิดว่าหากพระองค์เข้าไปกรุงลงกา   พระรามพระลักษณ์ก็จะแคลงใจ   หากจะไปที่ค่ายพระรามพญาทศกัณฐ์ก็จะน้อยใจ   จึงสั่งสารถีให้ขับราชรถลงมายังสมรภูมิซึ่งอยู่ระหว่างกรุงลงการกับค่ายของพระราม
           ท้าวมาลีวราชทรงคิดว่าหากว่าความฝ่ายเดียวทั้งโลกก็จะติฉินว่าทรงเข้าข้างนัดดา   ประกาศเชิญเหล่าเทวดาอันมีพระอินทร์เป็นประธานมาร่วมประชุมเป็นพยานด้วย   แล้วตรัสถามเรื่องราวจากทศกัณฐ์
           ทศกัณฐ์ทูลเรื่องราวบิดเบือนความจริงเหมือนทุกครั้งที่พูดถึงพระรามและนางสีดา   และว่าพระรามพระลักษณ์ยกพลวานรข้ามมหาสมุทรมารุกรานเมืองลงกาก่อน   โดยพระรามอ้างว่าเป็นสามีนางสีดาจะให้ส่งนางคืน
           ท้าวมาลีวราชได้ฟังพญาทศกัณฐ์กล่าวโทษพระรามล้วนเป็นข้อฉกรรจ์   จึงสั่งให้พระวิษณุกรรมไปเชิญพระรามมาเฝ้าเพื่อแก้ข้อกล่าวหา   เมื่อทรงฟังคำพระรามให้การและอ้างเหล่าเทวดาเป็นพยาน   จึงรับสั่งให้พระวิษณุกรรมไปเชิญนางสีดาซึ่งเป็นคนกลางมาให้การด้วย   และเมื่อได้ฟังนางสีดาให้การตรงกับพระราม   ทรงตรัสถามเหล่าเทวดาต่างก็รับว่าจริงดังที่พระรามและนางสีดาให้การทุกประการ
           ทศกัณฐ์แย้งว่านางสีดาเป็นหญิงแพศยา   เห็นพระรามรูปงามและเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องนักรักและพูดเข้าข้างกัน   ส่วนเหล่าเทวดาก็เกลียดตนจึงดลใจให้นางพูดได้ความตรงกับพระราม   แม้พระอินทร์ยังเข้าข้างพระรามเอารถมหาเวไชยันตร์มาให้ใช้   ให้เทพบุตรมาตุลีเป็นสารถี   ท้าวมาลีวราชทรงเห็นว่าพญาทศกัณฐ์เจรจาเป็นพาล   เหตุผลก็ฟังไม่ขึ้น   จึงทรงตัดสินให้คืนนางสีดาคืน   แต่ทศกัณฐ์ยังดึงดันอ้างว่าถ้าส่งนางสีดาคืนก็เท่ากับตนแพ้มนุษย์และวานรทั่วโลกจะเย้ยหยัน   ทั้งญาติวงศ์ที่ตายไปก็ไม่อาจฟื้นคืนมา
           ท้าวมาลีวราชได้ฟังก็กริ้วมาก   เห็นว่าทศกัณฐ์ไม่อยู่ในศีลธรรม   จึงตรัสบริภาษและสาปแช่งให้รบแพ้และตายด้วยศรพระราม และอวยชัยให้พรพระรามให้รบชนะทศกัณฐ์   แล้วยกทัพเหาะกลับไปพร้อมบริวารและเหล่าเทวดา

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |