ตรีเศียร

 ท้าวลัสเตียน + นางรัชถา 
                   |
              ตรีเศียร

           ตรีเศียร   เป็นโอรสอีกองค์หนึ่งของท้าวลัสเตียนครองเมืองมัชวารี   มีร่างเป็นยักษ์บนหัวมีสามหน้า   เมื่อพระยาทูษณ์ตายไพร่พลหนีมาแจ้งให้ตรีเศียรรู้   ก็เสียใจอาลัยพี่   จัดทัพพาพลยักษ์มุ่งหมายฆ่าพระราม พระลักษมณ์   กองทัพของตีเศียรประหลาดกว่ากองทัพอื่น   กองหนึ่งเป็นพลมารหน้าเป็นเสือตัวเป็นยักษ์   กองหนึ่งหน้าเป็นคนธรรพ์ตัวเป็นควาย   กองหนึ่งหน้าเป็นลาตัวเป็นลิง   กองหนึ่งหน้าเป็นผีไพรตัวเป็นราชสีห์   และอีกกองหน้าเป็นม้าตัวเป็นมังกร

           เมื่อเข้าต่อสู้กับพระราม   ถูกพระรามฆ่าตาย


กลับ