| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ให้สุขาจารเข้าเฝ้าทศกัณฐ์

           อินทรชิตทูลว่า   ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก   ทั้งกำลังโยธาก็แหลมหลักสามารถ   ตัวพระลักษณ์เองถูกหอกถึงสามครั้งก็ยังกลับฟื้นคืนมาได้   ยิ่งกว่านั้นพวกลิงตายแล้วก็ยังกลับเป็นขึ้นมาซึ่งผิดกับยักษ์   ตายแล้วเป็นอันตายไป   แต่ยังมีตำราอยู่อีกตำราหนึ่งชื่อกุมภนิยา   ตำรานั้นศักดิ์สิทธิ์นัก   แม้ทำได้ถึงเจ็ดวันตัวจะเป็นกายสิทธิ์   กับมีกลศึกอีกอันหนึ่งก็คือว่า   อันมนุษย์ที่มานี้ก็ต้องการเมียของมันกลับคืนไป   สุขาจารหนีตาทัพมาโทษของมันถึงชีวิต   จะขอให้มันแปลงกายเป็นนางสีดาไปท้ายรถ   ถึงที่แล้วจะร้องเย้ยหยันแล้วตัดเศียรนั้นโยนให้   แล้วกล่าวล่อลวงว่าจะยกไปตีกรุงศรีอยุธยา   จึงจะอ้อมไปทำพิธีที่จักรวาล   ถ้าลักษณ์รามยังบังอาจไม่เลิกโยธาทัพไปก็จะกลับมาสู้กันอีก
           ทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นดีพระทัยยิ่งนัก   สวมกอดองค์อินทรชิตลูกรักแล้วว่า
           "ดวงใจขอพ่อ   มิเสียแรงเป็นวงศ์พรหมมีเดชปรีชากล้าหาญ   อันกลศึกที่ว่า   พ่อเห็นชอบด้วยทุกประการ"   แล้วสั่งเสนาไปเอาตัวสุขาจารมา
           เมื่อสุขาจารมาแล้วทศเศียรก็ตรัสว่า
           "ดูก่อนไอ้สุขาจาร   กูเลี้ยงมึงเป็นทหารผู้ใหญ่   แต่เมื่อถึงคราวศึกสงครามครั้งกุมภกรรณมึงกลับหนีศึกมา   อัยการลงโทษว่ามึงถึงคราวตายถึงเจ็ดชั่วโคตร   กูจะให้สังหารผลาญชีวิตมึงจะว่าอย่างไร"
           สุขาจารว่าแล้วแต่ทศกัณฐ์จะเมตตา
           "ถ้าอย่างนั้นมึงจงแปลงตัวเป็นนางสีดา   นั่งไปท้ายรถอินทรชิตลูกกู   พอไปถึงหน้าทัพวานรก็จะฟันคอมึงโยนไปให้ข้าศึกเห็นประจักษ์แก่ตาว่าสีดาตาย   ถ้าแม้นเอ็งทำได้ดังนี้   ลูกเมียมึงที่ร่วมใจกูจะเลี้ยงมิให้ลำบากมึงจะว่าอย่างไร"
           สุขาจารก็รับปาก
           แต่กลอุบายไม่สำเร็จ   พิเภกจับยามสามตาดูรู้ว่าผู้ตายนั้นเป็นชายไม่ใช่เป็นหญิง   แกล้งแต่งแปลงปลอมมา   พระรามให้สุครีพ หนุมาน องคตไปดูก็รู้ความ

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |