ภานุราช


            เมื่อกองทัพพระรามขนหินมาถมเป็นถนนข้ามไปกรุงลงกาแล้ว   ทศกัณฐ์รู้ข่าวก็รับสั่งให้ภานุราชยักษ์ไปเนรมิตป่าให้เป็นชัยภูมิเหมาะแก่การหยุดทัพ   แล้วตัวภานุราชดำดินอยู่ข้างใต้   รอจนกว่าไพร่พลพระรามมาก็จะพลิกแผ่นดิน   ถ้าสำเร็จดังประสงค์จะแบ่งเมืองให้ครอง

           ภานุราชรับบัญชาไปทำตามรับสั่ง   เมื่อกองทัพพระรามมาถึงพิเภกเข้าใจว่าเป็นกล   พระรามจึงให้หนุมานไปดู   หนุมานแทรกแผ่นดินลงไปพบภานุราชจึงกระโดดเข้าแทง   ภานุราชเข้าต่อสู้   ลงท้ายภานุราชเสียทีถูกหนุมานใช้ตรีแทงตาย


กลับ