สุพรรณมัจฉา

    ทศกัณฐ์ + นางมัจฉา    
                |
         สุพรรณมัจฉา

           สุพรรณมัจฉา   เป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางปลา   รูปร่างท่อนบนเป็นมนุษย์   ส่วนท่อนล่างเป็นปลา

           เมื่อพระรามสั่งให้หนุมานพาบริวารลิงขนหินถมสมุทร   เพื่อทำถนนข้ามไปกรุงลงกา   ทศกัณฐ์สั่งให้นางสุพรรณมัจฉากับพวกปลา   ช่วยกันขนหินไปทิ้ง   หนุมานสงสัยดำน้ำลงไปดูจึงพบนางสุพรรณมัจฉา   ทั้งสองมีความรักต่อกัน   ต่อมานางสุพรรณมัจฉาคลอดบุตรชื่อมัจฉานุ


กลับ