| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ทศกัณฐ์เรียกสุพรรณมัจฉา

           ฝ่ายพระรามคิดการจะข้ามไปกรุงลงกาโดยให้พลพรรคไปขนเอาศิลามาทุ่มทิ้งเป็นถนน   ข้ามไปเมืองยักษ์
           ทศกัณฐ์ทราบจึงรีบสั่งให้เรียกสุพรรณมัจฉาพระธิดาอันเกิดแต่ปลามาทันที   พอนางมาถึงทศกัณฐ์ก็ว่า
           "ลูกรักดวงตาของพ่อ   บัดนี้พวกมนุษย์บังอาจยกไพร่พลวานรมาถมหินลงในน้ำ   จะข้ามมาเมืองเรา   เจ้าจงช่วยระงับเหตุ   ให้เห็นแก่ญาติวงศ์   เจ้าจงรีบไปสั่งบริวารปลาให้คาบหินไปทิ้งในทะเล   อย่าให้เป็นถนนขึ้นมาได้   พ่อจะให้รางวัล"
           นางสุพรรณมัจฉาได้ฟังก็กราบทูลรับบัญชาว่าการเพียงนี้ไม่หนักหนา   อาสามิให้เคืองใต้เบื้องบาทพระบิดา   แล้วนางก็ออกไปกระทำการ   แต่ก็ถูกหนุมานจับได้

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |