พิเภก

 ท้าวลัสเตียน + นางรัชถา 
                   |
                พิเภก

พิเภก

           พิเภก คือ  เทพบุตรเวสสุญาณ   จุติลงมาเกิดเพื่อช่วยพระรามปราบทศกัณฐ์

           พิเภกเป็นยักษ์มีกายสีเขียว   เป็นน้องของทศกัณฐ์   มีความรู้ทางโหราศาสตร์อย่างยอดเยี่ยม   สามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

           เมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดามา   พิเภกได้ทูลตักเตือนและแนะนำให้ส่งนางสีดาคืนไป   ทำให้ทศกัณฐ์โกรธมาก   จนขับไล่พิเภกออกไปจากเมือง   พิเภกจึงไปสวามิภักดิ์กับพระราม   ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งพระรามชนะสงคราม   หลังจากเสร็จศึกแล้ว   พระรามได้สถาปนาให้พิเภกเป็นกษัตริย์ครองกรุงลงกา   มีพระนามว่า   ท้าวทศคีรีวงศ์


กลับ