| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ทศกัณฐ์ขอให้เทวดาสร้างลงกา

           กรุงลงกาวอดวายไปด้วยน้ำมือหนุมาน   ทศกัณฐ์จึงสั่งให้เปาวนาสูรเสนายักษ์ไปเชิญหมู่เทวดาลงมาช่วยสร้างเมืองใหม่ให้   เหล่าเทวดาน้อยใหญ่แจ้งว่าทศกัณฐ์มีบัญชาต่างตกใจตัวสั่นพากันเหาะลงมา
           ทศกัณฐ์เห็นเหล่าเทวดามาถึงก็ดีใจ   กล่าวคำอันอ่อนหวานว่า   "ดูก่อนเทวดาน้อยใหญ่   บัดนี้กรุงลงการได้วิบัติไปด้วยอัคคี   ซึ่งท่านทั้งหลายผู้มีศักดา   จงช่วยกันสร้างราชธานีให้เป็นที่สุขสันต์สถาวรต่อไป"
           เหล่าเทวดาได้ฟังสุนทรวาจาของทศกัณฐ์ก็สุดที่จะแข็งขัดได้จนใจต้องรับคำสั่ง   ทศกัณฐ์ได้เมืองใหม่สวยงามจัดงานฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืน

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |