| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ทศกัณฐ์แปลงเป็นฤๅษีไปให้พรสีดา

           ฝ่ายทศกัณฐ์เห็นพระลักษณ์ออกตามพระรามไปก็ดีใจ   โอมอ่านพระเวทคาถาแปลงร่างเป็นดาบส   เดินลัดเลาะมาถึงพุ่มไม้มองไปเห็นนางสีดาอยู่แต่ผู้เดียวขุนยักษ์ก็มองจนไม่กระพริบตา
           พอถึงหน้าอาศรมทศกัณฐ์ก็สำรวมกายราวกับนักพรตผู้เคร่งครัด   แล้วร่ายคาถามหาละลวยเป่าไปตรงหน้า   นางสีดาเห็นฤๅษีท่าทางสำรวมกายก็มิได้สงสัย   กล่าวสุนทรวาจาต้อนรับ   ถามถึงชื่อ   ทศกัณฐ์ว่าตนชื่อสุธรรมอยู่แดนลงกา   ตั้งแต่รักษาพรหมจรรย์มาได้แปดพันปี   ไม่สบายใจเที่ยวจงกรมมาเห็นบรรณศาลาจึงแวะมาดู   หวังว่าจะได้รู้จัก   พบเจ้าผู้ผ่องพักตร์เสาวภาคย์มาอยู่ป่าแต่ผู้เดียว   ถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่ไหน   มีชื่อว่าอะไร   เหตุใดจึงมาบวชเป็นโยคี
           นางสีดาก็ตอบไปว่ามีนามว่าสีดา   พระรามสวามีรับสัตย์พระบิดามาบวชเป็นชีป่าร่วมพระลักษณ์อนุชา   นางจึงตามมาเพื่อปรนนิบัติ
           ทศกัณฐ์กล่าวตอบว่า   นางสีดารูปร่างสวยงามอย่างนี้ไม่เห็นเหมาะกับพระราม   ไม่ใช่ตนจะแกล้งว่า   เปรียบกันไกลราวกับฟ้าดินทีเดียว   หากได้ไปเป็นมเหสีทศเศียรเจ้ากรุงลงกาจะดีกว่า   ทศเศียรนั้นไม่ใช้ยักษ์ธรรมดาเป็นพวกวงศ์พรหม   สมบัติพัสถานมากมายบ้านเมืองใหญ่โต   ถ้าสีดาได้เป็นมเหสีแล้วจะเป็นที่สรรเสริญและชื่นชมอย่างยิ่งทั้งโลกา
           นางสีดาได้ยินฤๅษีพูดก็ไม่ชอบใจตอบว่า   อันทศเศียรนั้นชั่วนักไม่มีใครเปรียบได้   ใครๆ ก็รู้กันทั่ว   เหตุใดมาชมว่าดี   ส่วนพระรามเป็นพระนารายณ์อวตารมาปราบยักษ์   พระองค์ตั้งอยู่ในสัตย์ธรรม   เหตุใดจึงมาติเตียนเป็นคำเท็จ   หรือดาบสเป็นพวกพาลไม่รู้ผิดถูกมาประมาทพูด
           ทศกัณฐ์ได้ฟังนางสีดาจึงยิ้มแล้วตอบไป   ที่พูดก็ปรารถนาจะให้ได้ดี   อันพระรามหรือเทียบกับทศพักตร์ได้   ทรัพย์ศฤงคารบริวารก็น้อย   ทั้งฤทธิ์เดชก็อ่อน   แม้ต่อด้วยพระยายักษ์พริบตาเดียวก็จะม้วยอาสัญ   ปรารถนาดีจึงพูดเช่นนี้   ขอให้นางคิดดูให้ดี
           นางสีดาได้ฟังถ้อยคำโยคี   ดังมีตรีมาเสียบหูจึงว่าฤๅษีนี้ทุจริต   ไม่อยู่ในกิจของชีป่ามาดูหมิ่นพระราม   ไม่มีฤทธิ์อย่างไร   อันทูษณ์ ขร ตรีเศียร   สามคนน้องชายทศกัณฐ์ยังถูกพระรามฆ่า   ยิ่งกว่านั้นไพร่พลอีกสี่สิบสมุทรไทก็ตายไปเห็นกับตา   ถึงขุนยักษ์จะมีสิบหน้ายี่สิบมือ   มาต่อกรด้วยพระรามก็จะพากันสิ้นไปทั้งโคตรวงศ์พงศ์ยักษ์   นางไม่อยากจะพูดจากับฤๅษีโกหก   ขอให้กลับไปอย่ามาพูดเซ้าซี้
           ทศกัณฐ์ได้ฟังก็โกรธแล้วตวาดไป   เจ้าสีดาจะพูดมากไปแล้ว   ยกผัวตัวว่ามีฤทธิ์   จะได้เห็นกันในวันนี้   ตนไม่ใช่ดาบสที่จริงคือทศพักตร์   หากพระรามเก่งจริงก็มาต่อตีกัน   ว่าแล้วก็กลับร่างเป็นยักษ์   มือแกว่งพระแสงขรรค์   ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน   ตาแดงดังแสงพระอาทิตย์
           นางสีดาเห็นดังนั้นก็ตกใจ   ร้องเรียกพระรามพระลักษณ์พลางวิ่งหนี   ทศกัณฐ์ก็วิ่งตามจับ   ปากก็พูดไปว่า   "อย่าได้ตกใจไปเลย   พี่รักเจ้าเปรียบได้กับดวงตา   ขอเชิญเจ้าไปเป็นศรีเมืองมาร   ตั้งให้เป็นใหญ่กว่าสนมกรมนางทั้งปวง"   ว่าพลางก็เข้าประคององค์นางสีดาขึ้นรถ   แล้วขับทะยานไป

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |