ชิวหา


           ชิวหา   ได้นางสำมนักขาน้องสาวทศกัณฐ์เป็นเมีย   มีลูกชื่อกุมภกาศวันหนึ่งทศกัณฐ์ไปเที่ยวป่า   จึงให้ชิวหาดูแลพระนครลงกา   ชิวหาทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งไม่ยอมนอนเจ็ดวันเจ็ดคืน   ถึงวันสุดท้ายรู้สึกง่วงเป็นกำลัง   ทนไม่ไหวจึงแลบลิ้นปิดกรุงลงไว้จนมิด
           ฝ่ายทศกัณฐ์กลับมาเป็นเมืองมืดทึบตกใจคิดว่าไพรีมารุกราน   ใช้จักรสุรการต์ขว้างไป   ตัดลิ้นชิวหาตายทันที


กลับ