| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
สั่งนางกากนาสูรไปทำลายพิธีฤๅษีชีไพรก่อความวุ่นวาย
           ฝ่ายทศกัณฐ์ตั้งแต่ถอดดวงใจได้ก็คิดอยู่แต่จะเที่ยวข่มเหงใครต่อใครดี   วันหนึ่งคิดว่าเวลานี้พวกฤๅษีชีไพรบังอาจทำพิธีชุบศรบ้าง   ทำอาวุธอย่างอื่นบ้าง   ซ้ำเหาะเหินเดินอากาศได้   นานไปมีศิษย์มากขึ้นจะก่อความวุ่นวายให้เกิดแก่ยักษ์   จำจะต้องใช้นางกากนาสูรไปทำลายบรรณศาลาโรงพิธี   ไล่จิกตีฤๅษีชีไพรให้ราบ
           คิดแล้วก็หันมาสั่งนางกากนาสูร   ให้พาพวกบริวารไปไล่จิกตีทำลายกิจกรรมจำเริญพรตของเหล่าพระฤๅษี   อย่าให้มีเวลาทำพิธีได้
           นางกากนาสูรรับสั่งแล้วก็มาเรียกบริวาล   แล้วแปลงกายเป็นกาตัวใหญ่หัวเป็นยักษ์บินไปจิกบรรณศาลาพังทลายไปเป็นชิ้นดี
           พระฤๅษีต้องไปบอกพระวสิทธิและพระวิศวามิตรทราบ   สองพระฤๅษีก็เข้าไปทูลให้ท้าวทศรถทราบอีกทีหนึ่ง   ท้าวทศรถเห็นว่าลูกทั้งสองคือพระรามและพระลักษณ์จะปราบอีการ้ายได้   ก็อนุญาตให้ไป
           สองกุมารแผลงศรถูกนางกากนาสูรตาย   บรรดาพวกบริวาลที่รอดตายนำความไปแจ้งให้สวาหุและมารีศซึ่งเป็นลูกของนางกากนาสูร   พระยาสวาหุและมารีศจึงมาต่อสู้กับสองกุมาร
           พระยาสวาหุถูกศรพระรามสิ้นชีวิต   ส่วนมารีศเหาะหนีไป

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |