| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ปลอบนางมณโฑตอนนางได้กลิ่นข้าวทิพย์แล้วอยากกิน

           ท้าวทศรถยังไม่มีผู้สืบสุริยวงศ์   จึงคิดตั้งพิธีให้โอรสเกิด   โดยมีฤๅษีกไลโกฎเป็นประธาน   จนกระทั่งเวลาผ่านไปสามราตรีก็บันดาลให้พระธรณีเลื่อนลั่นบังเกิดเพลิงควันพลุ่งแสงสว่างรุ่งโรจน์   แล้วก็มีอสูรทูนถาดข้าวทิพย์ขึ้นมาจากกองไฟ   ในถาดนั้นมีข้าวทิพย์อยู่สี่ก้อน   กลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศ   จนถึงกรุงลงกา
           นางมณโฑอยู่ในปราสาท   ได้กลิ่นข้าวทิพย์หอมฟุ้งตลบก็อยากเสวยเป็นกำลัง   จึงบอกกับทศกัณฐ์ว่า   ตนอยากกินจนสุดทน   แม้ว่าไม่ได้กินอาหารที่หอมดังนี้แล้ว   เห็นจะสิ้นชีวิตเสียมั่นคง
           ทศกัณฐ์เห็นนางมณโฑอ้อนวอนอย่างโศกเศร้าดังนั้น   ก็กอดนางไว้แล้วพูดอย่างนุ่มนวลว่า   "เจ้ายอดพิสมัยแก้วตาพี่   เจ้าอย่าโศกเศร้าโศกาไปเลยพี่จะหามาให้"
ว่าแล้วก็สั่งนางกากนาสูรไปดู   แล้วให้หาทางเอามาให้ได้
           นางกากนาสูรรับสั่งขุนยักษ์แล้วก็ออกมาแปลงกายเป็นนางกาตัวใหญ่   บินร่อนไป   แลเห็นโรงพิธีในกรุงศรีอยุธยาและกลิ่นหอมฟุ้งมา   จึงบินโฉบเอาข้าวทิพย์มาได้ครึ่งปั้น   กลับมาถวายทศกัณฐ์ให้นางมณโฑเสวย

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |