อินทรชิต

 ทศกัณฐ์ + นางมณโฑ 
             |
        อินทรชิต
       (รณพักตร์)

อินทรชิต

           อินทรชิต   เป็นยักษ์มีกายสีเขียว   เป็นโอรสของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ   เดิมชื่อรณพักตร์   เมื่อสามารถรบชนะพระอินทร์ได้   ทศกัณฐ์จึงเปลี่ยนชื่อให้ว่า "อินทรชิต"

           อินทรชิตมีชายาชื่อสุวรรณกันยุมา   มีโอรส ๒ องค์  คือ ยามลิวันและกันยุเวก   มีศรนาคบาศ   ศรพรหมาสตร์   และศรวิษณุปาณัมเป็นอาวุธ   ทั้งยังสามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้ด้วย

           พระพรหมเคยประทานพรให้ว่า   เวลาจะตายต้องตายบนอากาศ   และอย่าให้ศีรษะขาดตกถึงพื้น   มิฉะนั้นจะกลายเป็นไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก   ต้องใช้พานแว่นฟ้าของพระพรหมมารองรับ   โลกจึงจะปลอดภัย   ดังนั้นเมื่อพระลักษมณ์จะแผลงศรไปตัดคออินทรชิต   จึงตรัสสั่งให้องคตเอาพานแว่นฟ้ามาคอยรับ


กลับ