| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
สั่งให้รณพักตร์(ลูกชาย) รบพระอินทร์

           อันทศกัณฐ์นั้นแม้จะมีเมียและสนมกรมนางมากมายแต่ก็ไม่อิ่มในรสรัก   ยังแปลงเป็นเทวบุตร   เที่ยวไล่ไขว่คว้านางฟ้าทั้งหกชั้นอย่างเพลิดเพลิน   นอกจากนั้นยังแปลงเป็นปลาไปสมพาสกับปลาจนเกิดบุตรีชื่อสุพรรณมัจฉา   แปลงเป็นช้างไปสมพาสกับช้างจนเกิดบุตรคือ   กิริธรและกิริวัน   สำหรับทศกัณฐ์กับนางมณโฑมีโอรสชื่อ   รณพักตร์
           รณพักตร์เรียนวิชากับฤๅษีโคบุตรอาจารย์ของพ่อ   เมื่ออายุได้สิบห้าปี   ได้วิชามหากาฬอัคคี   ตั้งพิธีขอศรพระเป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิศวร   พระนารายณ์และพระพรหม   โดยพระอิศวรประทานศรพรหมาศ   พระพรหมประทานศรนาคบาศและพระเวทสำหรับแปลงกายเป็นพระอินทร์พร้อมกับประทานพรว่า   เวลาตายนั้นให้ตายบนอากาศ   อย่าให้ตายบนดิน   ถ้าเศียรขาดตกลงถึงดินให้เกิดไฟประลัยกัลป์   ต่อเมื่อได้พานแก้วทิพย์ของพระพรหมมารองรับเศียรไฟจึงไม่ไหม้โลก   และพระนารายณ์ประทานศรวิษณุปาณัม
           ยังความยินดีให้ทศกัณฐ์และนางมณโฑเป็นอันมาก
           มาคืนหนึ่งทศกัณฐ์คิดกำเริบใจ   ทนงศักดิ์ว่ามีฤทธิมากไม่มีใครจะต่อกรได้   มีความเกรงกลัวในอานุภาพ   รู้ไปทั่วทั้งสามโลก   เห็นมีแต่พระอินทร์ผู้เดียวที่ยังอวดดีอยู่เพราะได้จักรแก้วพระอิศวรไว้   จึงคิดให้รณพักตรยกทัพไปสังหารเสีย   คิดแล้วก็ให้หารณพักตร์แล้วสั่งแก่โอรสว่า
                     "ดูก่อนเจ้าผู้จำเริญรัก                 ดวงจักษุพ่อเฉลิมศรี
                     อันสามภพจบทั่วธาตรี                 ก็เกรงกลัวฤทธีบิดร
                     แต่ท้าวตรีเนตรนี้หมิ่นกัน            สำคัญว่าตัวชาญสมร
                     เจ้าจงยกพวกพลากร                  ขึ้นไปราญรอนราวี"
           รณพักตร์ก็ปฏิบัติตาม   ยกทัพไปต่อสู้กับพระอินทร์   จนได้ชัยชนะได้จักรแก้วกลับมาถวายพ่อ   ทศกัณฐ์มีความยินดีดั่งได้ฟากฟ้า   สวมกอดลูกไว้พูดจาเยินยอว่าแกล้วกล้า   ควรแล้วที่เป็นลูกตนผู้สืบสุริยวงศ์เมืองยักษ์   แล้วตั้งชื่อให้ลูกใหม่ว่า   อินทรชิต   ในความหมายว่า   ชนะพระอินทร์
อินทรชิต

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |