| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ขอร้องให้พระวิษณุกรรมตัดงาที่ปักอกให้

           ทศกัณฐ์เมื่อโดนงาช้างปักอก   กลับมาถึงกรุงลงกา   ก็ให้เสนาไปเชิญพระวิษณุกรรมมาตัดงาออกเสีย
           เมื่อทศกัณฐ์เห็นพระวิษณุกรรมมาก็ยินดี   จึงมีวาจาอันสุนทรว่า
                     "ดูก่อนท่านผู้จำเริญสุข           เราทนทุกข์ปิ่มสิ้นสังขาร์
                     ด้วยพระอิศโรโกรธา               ขว้างงามาปักอุระไว้
                     แล้วทั้งสาปซ้ำมิให้หลุด           ชักฉุดเท่าไรก็ไม่ไหว
                     จะให้ท่านรจนามัย                  ไขแก้เลื่อยงาคเชนทร
                     แล้วจึ่งทำเครื่องประดับปิด       ให้วิจิตรแลเลื่อมประภัสสร
                     อย่าให้เห็นงากุญชร                 อลงกรณ์ให้สนิทงามดี"
           พระวิษณุกรรมก็ทำให้   เสร็จแล้วก็เหาะกลับวิมานไป

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |