| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
พูดปลอบใจนางมณโฑหลังจากได้นางคืนมา

           เมื่อทศกัณฐ์ได้นางมณโฑคืนมา   พาเหาะมาถึงปราสาทวางนางลงเหนือแท่นแก้ว   แล้วพูดด้วยวาจาอันอ่อนหวานว่า   "เป็นบุญของเราทั้งสอง   ที่เคยสร้างร่วมกันมา   พระเป็นเจ้าจึงได้ประทานนางมา   แต่พาลีก็มาแย่งชิงเอาแก้วตาของพี่ไป   เศร้าโศกเสียใจมาตลอดครึ่งปี   ไม่เว้นแม้สักนาที   ต้องไปหาพระฤๅษีอังคตจึงได้เจ้าคืนมา"

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |