| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ขอร้องให้ฤๅษีอังคต (พระอาจารย์ของพาลี) ช่วย

           พระฤๅษีโคบุตรแนะนำให้ทศกัณฐ์ไปหาพระฤๅษีอังคตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพาลี   อ้อนวอนท่านให้ว่ากล่าวเอานางมณโฑกลับคืนมา   ทศกัณฐ์จึงไปหาฤๅษีอังคต   เมื่อถึงอาศรมก็ก้มลงกราบแทบเท้า   ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่หน้าพระฤๅษี
           ทศกัณฐ์เล่าแจ้งแถลงไขให้ทราบแต่ต้นจนจบ   กล่าวว่าตนไม่เห็นมีใครอื่นจะเป็นที่พึ่งได้   นอกจากพระอาจารย์ไปช่วยว่ากล่าวขอเมียคืนมา   เหมือนให้ทานชีวิตตน   ว่าแล้วก็ซบหน้าลงร้องไห้   ประหนึ่งว่าจะขาดใจตาย
           พระฤๅษีอังคตก็ไม่พอใจพระยาพาลี   ไปไกล่เกลี่ยคืนเมียให้ทศกัณฐ์
           ทศกัณฐ์เมื่อได้นางมณโฑคืนมาก็ดีใจ   ก้มลงกราบพระฤๅษีอังคตแล้วว่า   บุญคุณของพระอาจารย์ครั้งนี้ขอใส่ใว้เหนือหัว   ถ้าไม่ได้พระอาจารย์ที่ไหนพาลีจะให้นางมณโฑคืน   ว่าแล้วก็กราบเท้าพระฤๅษีอุ้มนางมณโฑเหาะไป

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |