พาลี

    พระอินทร์ + นางกาลอัจนา    
                  |
               พาลี

           พาลี   เป็นลิงมีกายสีเขียว   เป็นโอรสของพระอินทร์กับนางกาลอัจนา   ถูกฤๅษีโคดมสาปให้เป็นลิงพร้อมๆ กับสุครีพผู้เป็นน้อง   หลังจากที่ฤๅษีรู้ความจริงว่าทั้งสองเป็นลูกชู้   พระอินทร์สงสารโอรสที่ต้องซัดเซพเนจรอยู่ในป่า   จึงสร้างเมืองขีดขินให้ปกครอง   และตั้งนามให้โอรสว่าพระยากากาศ   แล้วให้สุครีพเป็นมหาอุปราช

           ครั้งหนึ่งพระอิศวรฝากนางดารามากับพาลีเพื่อเป็นรางวัลให้สุครีพ   แต่พาลีกลับยึดนางไว้เป็นภรรยาของตนเสียเอง   และต่อมาพาลีก็ยังแย่งนางมณโฑมาจากทศกัณฐ์   ขณะทศกัณฐ์พานางเหาะผ่านเมืองขีดขิน   ภายหลังพาลีถูกพระรามสังหารด้วยศรจนสิ้นชีวิต


กลับ