นางมณโฑ


           นางมณโฑ   เป็นมเหสีของทศกัณฐ์   มีชาติกำเนิดเดิมเป็นกบ   อาศัยอยู่ใกล้อาศรมของพระฤๅษี ๔ ตน   พระฤๅษีมักจะให้ทานน้ำนมนางกบอยู่เสมอ   วันหนึ่งนางกบเห็นนางนาคมาคายพิษใส่อ่างน้ำนมเพื่อฆ่าพระฤๅษี   นางจึงสละชีวิตกระโดดลงไปกินนมในอ่างจนตาย   พระฤๅษีได้ชุบชีวิตนางให้ฟื้นขึ้นเพื่อถามเรื่องราว   เมื่อทราบความจริงแล้ว   จึงชุบนางกบให้เป็นมนุษย์   มีความสวยงามมาก   ตั้งชื่อว่า "มณโฑ" (แปลว่ากบ)   แล้วนำนางไปถวายพระอุมาบนสวรรค์

           ต่อมาพระอิศวรประทานนางมณโฑให้แก่ทศกัณฐ์   เป็นรางวัลตอบแทนที่ยกเขาไกรลาสให้ตั้งตรงเหมือนเดิมได้   แต่ถูกพาลีชิงนางไประหว่างทาง   นางต้องเป็นภรรยาของพาลีจนตั้งครรภ์   พระฤๅษีอังคัต(พระอาจารย์ของพาลี) จึงสั่งพาลีให้คืนนางให้แก่ทศกัณฐ์   โดยผ่าท้องนำทารกไปฝากไว้ในท้องแพะ   ต่อมาจึงเกิดเป็นองคต


กลับ