| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ฝากตัวกับพระฤๅษีโคบุตร เพื่อเรียนวิชา
           เมื่อทศกัณฐ์ลาพระราชบิดา-มารดา  แล้วก็ออกเดินทางไปยังที่อรัญวาถึงอาศรมของพระฤๅษีโคบุตร  ก็ตรงเข้าไปนมัสการ
           พระฤๅษีเห็นโอรสท้าวลัสเตียนเสด็จมาแต่ผู้เดียว    ไม่มีไพร่พลมาด้วยก็สงสัย    จึงถามไปว่า    ทศกัณฐ์มาด้วยเหตุใด
           ทศกัณฐ์ยกมือขึ้นเสมอหน้า    แล้วบอกว่าตนอยากจะมาเรียนศิลปศาสตร์กับพระอาจารย์    ขอพระฤๅษีจงได้เมตตาปรานี
           พระฤๅษีโคบุตรได้ฟังก็ชื่นชมยินดี    ลูบหลังทศกัณฐ์แล้วบอกว่า    ตนมีความรู้มากมาย  จะสอนให้โดยไม่ปิดบัง  ไม่ว่าทั้งวิชาธนูศรศิลป์    ขอให้ทศกัณฐ์จงมีความอุตสาหะ

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |