| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
ทศกัณฐ์ลาชนกชนนี ไปศึกษาวิชา

ทศกัณฐ์
           เมื่อทศกัณฐ์อายุได้สิบสี่ปี   ต้องการจะเรียนศิลปศาสตร์  จึงเข้าไปหาพระราชบิดาและพระราชมารดาทูลว่าจะขอลาไปร่ำเรียน  "พระองค์จงได้เมตตาฯ"  อนุญาต   พระชนกชนนีได้ฟังก็มีความโสมนัสเป็นอย่างมาก   สวมกอดลูกเป็นการรับขวัญและอวยพรให้ลูกจงสมปรารถนา   มีชื่อเสียงเลื่องลือต่อไป
           ทศกัณฐ์ก็ก้มลงกราบรับพรของพระราชบิดา-มารดา

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |