| หน้าแรก | หน้าต่อไป |
ความนำ
           ทศกัณฐ์โอรสท้าวลัสเตียนกับพระนางรัชดา   มีสิบเศียร ยี่สิบกร   ศึกษาวิชากับพระฤๅษีโคบุตร   มีความรู้มากมายทั้งธนูศรศิลป์   แปลงกายหายตัวได้
           อันทศกัณฐ์นี้เป็นยักษ์มีสันดานหยาบช้า   อยากได้ทุกอย่างที่ขวางหน้า   จนนำไปสู่ความวุ่นวาย   เมื่อทศกัณฐ์หลงใหลนางสีดาจนถึงไปลักตัวมา   เป็นเหตุให้ทำสงครามกับพระราม   เดือดร้อนไปทั้งสามโลก
           สุดท้ายทศกัณฐ์ก็พ่ายแพ้แก่พระรามตามกฎของอำนาจความถูกต้องและความดีย่อมทำลายล้างความผิดและความชั่วร้าย
           การสงครามครั้งนี้  ทศกัณฐ์ได้ชักชวน บังคับหรือเกลี้ยกล่อมญาติพงศ์มาช่วยรบมากมาย   มีใครบ้างและทศกัณฐ์ได้ใช้แนวคิด, กลวิธีด้านวาทศิลป์อย่างไร   ได้นำบุคคลและการศึกครั้งนั้นๆ มานำเสนอ   แยกเป็นตอนๆ พร้อมทั้งประวัติตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ทศกัณฐ์

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |