วาทศิลป์ของทศกัณฐ์ในการชักจูงผู้อื่น
๐. ความนำ
๑. ทศกัณฐ์ลาชนกชนนี  ไปศึกษาวิชา
๒. ฝากตัวกับพระฤๅษีโคบุตร  เพื่อเรียนวิชา
๓. ตอบโต้กับอรชุน  แล้วรบกัน
๔. ทศกัณฐ์ยกเขาพระสุเมรุ
๕. เถียงกับพาลีตอนแบกนางมณโฑเหาะข้ามเมืองขีดขิน
๖. ขอร้องให้ฤๅษีอังคต (พระอาจารย์ของพาลี) ช่วย
๗. พูดปลอบใจนางมณโฑหลังจากได้นางคืนมา
๘. ขอให้อาจารย์ (พระฤๅษีโคบุตร) ช่วยถอดดวงใจให้
๙. ขู่ขอบุษบกจากกุเปรัน (พี่ชาย)
๑๐. ขอร้องให้พระวิษณุกรรมตัดงาที่ปักอกให้
๑๑. สั่งให้รณพัตร(ลูกชาย) รบพระอินทร์
๑๒. ปลอบเมียตอนเมียได้กลิ่นข้าวทิพย์แล้วอยากกิน
๑๓. ปลอบเมียหลังจากพิเภกทำนายดวงชะตาของสีดา
๑๔. สั่งนางกากนาสูรไปทำลายพิธีฤๅษีชีไพรก่อความวุ่นวาย
๑๕. ทศกัณฐ์ปลอบนางสำมนักขา
๑๖. สำมนักขาแปลงเรื่องฟ้องทศกัณฐ์
๑๗. ทศกัณฐ์ใช้มารีศร่วมกลอุบาย
๑๘. ทศกัณฐ์แปลงเป็นฤๅษีไปให้พรสีดา
๑๙. นกสดายุเข้าขัดขวางทศกัณฐ์
๒๐. ทศกัณฐ์ลงสวนเกี้ยวนางสีดา
๒๑. ทศกัณฐ์ให้หาอินทรชิต
๒๒. ทศกัณฐ์ขอให้เทวดาสร้างลงกา
๒๓. ทศกัณฐ์ฝันร้าย
๒๔. ทศกัณฐ์อาฆาตพิเภก, แปลงเป็นโยคี
๒๕. ทศกัณฐ์ให้เบญกายแปลงเป็นสีดาตาย
๒๖. ทศกัณฐ์รางวัลเบญกาย
๒๗. ทศกัณฐ์เรียกสุพรรณมัจฉา
๒๘. ทศกัณฐ์ให้ภานุราชนิรมิตป่าดักล่อกองทัพพระราม
๒๙. องคตสื่อสาร-ทศกัณฐ์ให้นางมณโฑจัดอาหารเลี้ยง
๓๐. ทศกัณฐ์ให้มนยวิทวายุเวกไปเชิญไมยราพ
๓๑. ทศกัณฐ์เรียกกุมภกรรณขึ้นเฝ้า
๓๒. ทศกัณฐ์ปลอบกุมภกรรณ
๓๓. ศึกอินทรชิต
๓๔. ศึกมังกรกัณฐ์
๓๕. ให้สุขาจารเข้าเฝ้าทศกัณฐ์
๓๖. มณโฑขอร้องให้คืนสีดา  ทศกัณฐ์ไม่ยอม
๓๗. ทศกัณฐ์ครวญถึงอินทรชิต
๓๘. ทศกัณฐ์สั่งฆ่าสีดา
๓๙. ทศกัณฐ์ออกรบพร้อมด้วยสิบรถ
๔๐. สหัสเดชะและมูลพลัมไปช่วยทศกัณฐ์
๔๑. เสนายักษ์แนะนำให้ขอแรงแสงอาทิตย์ช่วย
๔๒. ศึกทศกัณฐ์ครั้งที่สอง
๔๓. มณโฑแนะนำให้ชวนเพื่อนและหลานช่วยรบ  ทศกัณฐ์ส่งสาร
๔๔. ทศกัณฐ์ให้ไปเชิญสัทธาสูรและวิรุณจำบังมาช่วยรบ
๔๕. ท้าวมาลีวราชว่าความ
๔๖. ศึกทัพนาสูร
๔๗. ศึกทศคีรีวันทศคีรีธร
๔๘. ศึกทศกัณฐ์
๔๙. ทศกัณฐ์ประทานสมบัติของอินทรชิตแก่หนุมาน


ยุทธ  แหวนทอง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาไทยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี