กรอบรูปวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์การทำ
การจัดทำ 1
การจัดทำ 2
การจัดทำ 3
การจัดทำ 4
การจัดทำ 5
การจัดทำ 6
รูปพร้อมเทเรซิ่น
เทเรซิ่น 1
เทเรซิ่น 2
เทเรซิ่น 3
เทเรซิ่นเสร็จ
ถอดแบบ & ตกแต่ง 1
ถอดแบบ & ตกแต่ง 2
ติดขาตั้ง
เสร็จสมบูรณ์
ผู้จัดทำ