พิจารณา

คำขวัญต่อไปนี้


หลายชีวิต รอโลหิตจากท่าน

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง

เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ชีวิตก็มีภัย

เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย ความตายก็มาเยือน

ปลูกต้นไม้คนละนิด ทุกชีวิตจะชื่นบาน

ขับรถให้เตือนตน ข้ามถนนให้เตือนตา

เศรษฐกิจจะก้าวหน้า โปรดหันมาซื้อของไทย


ตำรวจอยู่ไหน ประชาอุ่นใจทั่วกัน

บริจาคดวงตา ได้มหากุศล

รักษาชีวิต ดีกว่าพิชิตเวลา

ลูกมาก จะยากจน

ไทยทำ ไทยขาย ไทยใช้ ไทยเจริญ

ใช้ยาระวังพิษ รักชีวิตควรระวังการใช้ยา

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข

เราจะไม่ทิ้งขยะ ให้เปะปะเกลื่อนถนน


หน้าต่อไป