| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
อ่านแล้วทำแบบฝึกหัด

อ่านแล้วทำแบบฝึกหัด
  • นักเรียนควรอ่านเรื่องแต่ละเรื่องอย่างตั้งใจ  และพยายามทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านให้ดี  เพราะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วจะต้องทำแบบฝึกหัดจากเรื่องที่อ่าน
  • เรื่องที่จะอ่านคลิกเลือกตามลำดับแบบฝึกหัดด้านล่าง  ให้เวลาอ่านประมาณ ๑๕ นาที
  • แล้วทำแบบฝึกหัดตอนท้าย
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๑   "อ่านข้อความแล้วทำตามคำสั่งท้ายข้อความ"
แบบฝึกหัดที่ ๒   "เรื่องคนขอทาน  ของหลินยู่กัง"


(แหล่งอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม : คลิกที่นี่.. )


| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
Copyright © ๒๕๔๘  Yuth Weanthong. All rights reserved.