| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
อ่านแล้วตั้งคำถาม

อ่านแล้วตั้งคำถาม
  • นักเรียนควรอ่านเรื่องแต่ละเรื่องอย่างตั้งใจ  และพยายามทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านให้ดี  เพราะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วจะต้องตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งเขียนเฉลย
  • เรื่องที่จะอ่านคลิกเลือกด้านล่าง  ให้เวลาอ่านประมาณ ๑๕ นาที
  • เมื่อหมดเวลา  ให้นักเรียนตั้งคำถามจำนวน ๑๐ ข้อ  จากเรื่องราวที่อ่าน ตามความเข้าใจด้วยสำนวนภาษาของตนเอง  ลงบนกระดาษที่แจกให้
  • โดยใช้เวลาเขียนประมาณ ๔๕ นาที
เรื่องที่อ่าน
เรื่องที่ ๑   "ธาตุของกาลเวลาในการสร้างสรรค์"
เรื่องที่ ๒   "ใจความสำคัญในข้อความแต่ละย่อหน้า"


(แหล่งอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม : คลิกที่นี่.. )


| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
Copyright © ๒๕๔๘  Yuth Weanthong. All rights reserved.